PRIVCACYBELEID VAN DE VERENIGING VAN PARALYMPISCHE DEELNEMERS

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging van Paralympische Deelnemers (hierna: VNPD) verwerkt van haar [leden, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Wanneer u lid wordt van de VNPD, of om een andere reden persoonsgegevens aan de VNPD verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoording

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: VNPD ledenadministratie, p/a Papendallaan 60, 6800 AH ARNHEM, KvK nummer 90197518.
De contactpersoon ledenbeheer is bereikbaar via e-mail: ofni.[antispam].@VNPD.nl.

 

2. Welke gegevens verwerkt de VNPD en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b. Adresgegevens eventueel postadres;
c. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d. Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor de VNPD zoals social media accounts, deelname aan de Paralympische Spelen, sportdiscipline en behaalde (sport)resultaten.

 

2.2 De VNPD verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de via u verkregen informatie.
b. Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de VNPD.
c. Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, deelname aan evenementen en andere activiteiten, en andere afgenomen diensten en bestellingen af te wikkelen.
d. De overige persoonskenmerken worden gebruikt door alleen de VNPD (en niet door externe instanties) om specifieke doelgroepen binnen de vereniging te kunnen definiëren en benaderen.

 

2.3 Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de VNPD en u te informeren over de ontwikkelingen van de VNPD. Daarna worden uitsluitend uw naam, sportdiscipline, deelname aan Olympische Spelen en periode van VNPD lidmaatschap bewaard ten behoeve van het vastleggen van de historie van de vereniging.

 

E-mail berichtgeving (opt-out): De VNPD gebruikt uw naam en e-mailadres om u via e-mail haar nieuwsbrief te kunnen informeren over activiteiten, uitnodigingen, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de VNPD. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 

VNPD

Vereniging van Nederlandse Paralympische Deelnemers

Postbus 302

6800 AH Arnhem

 

CONTACTGEGEVENS

ofni.[antispam].@vnpd.nl

06-54308362

 

SOCIALE MEDIA

OVER DEZE PAGINA

Wij proberen met uiterste zorg deze pagina weer te geven. Indien van toepassing wordt de naam van de fotograaf vermeld.

logo-vnpd-def-rgb-logo-color
 

ZOEKEN OP DEZE PAGINA